Rekvalifikační kurzy

Kontakt: Lucie Michalčuk - 775 934 055

Rekvalifikace je získání nové odbornosti nebo rozšíření stávající odbornosti uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o vydání živnostenského listu. Obsah a rozsah rekvalifikace musí odpovídat akreditaci schválené ministerstvem školství pro daný obor rekvalifikace.

Pro zařazení uchazeče do rekvalifikace jsou brány do úvahy tyto skutečnosti: věk 18let, dosažené vzdělání, zdravotní stav, případně další požadavky vyplývající z akreditace pro daný obor. Další možností pro uskutečnění rekvalifikace je dohoda mezi úřadem práce, uchazečem o rekvalifikaci, který je v evidenci úřadu práce a rekvalifikačním centrem.

Rekvalifikační kurz je ukončen autorizovanou zkouškou před zkušební komisí. Ve většině kurzů je zkouška složena z části praktické a části teoretické. Pouze vzdělávací zařízení akreditovaná ministerstvem školství mohou vydávat osvědčení s celostátní platností.

Na základě tohoto osvědčení mohou úspěšní absolventi následně žádat o vydání živnostenského listu (v některých oborech je vyžadována pro vydání živnostenského listu praxe nebo tzv. garant). Délka rekvalifikačního kurzu je dána akreditací. Pro uchazeče se základním vzděláním je v některých oborech vyžadována dvojnásobná délka rekvalifikačního kurzu (cena je v těchto případech samozřejmě vyšší než u rekvalifikací se standardní délkou kurzu - holičské a kadeřnické práce).